tomenu
Ing. Imrich Alaxa
predseda predstavenstva
Heineken Slovensko, a.s.
 
Ing. Ladislav Kazlov
podpredseda predstavenstva
PD Jur nad Hronom
 
Členovia predstavenstva:
 
Ing. Milan Slávik
Heineken Slovensko Sladovne a.s.
 
Ing. Peter Schultz
PD Mojmírovce
 
Ing. Juraj Németh
Agrolens, s.r.o Čenkovce
 
Ing. Ladislav Gáspár
POD Abrahám

Ing. Ľudovít Sleziak, CSc.
HORDEUM s.r.o Sládkovičovo
tomenu