tomenu
Ing. Robert Kovács
predseda kontrolnej komisie
KOVACS AGRO spol. s r.o.
Hronovce
 
Ing. Patrik Šimunči
člen
Heineken Slovensko Sladovne a.s.
 
Ing. Ján Žák
člen
Bebrava Rybany, a.s.

 
tomenu