tomenu

Zoznam členov ZPaSSJ:

Heineken Slovensko, a.s. PD Devio Nové Sady
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. PD Dolná Krupá
Agro divízia, s.r.o Selice PD Ipeľ, Balogh nad Ipľom
AGRO Družstvo TP Palárikovo PD Javorinka
Agrolens, s.r.o Čenkovce PD Jur nad Hronom
Agro Osivo Lok, s.r.o PD Kalná nad Hronom
Agrocontract Mikuláš, a.s. PD Levice
Agro-Gombár, s.r.o Dvory n/Žit. PD Mojmírovce
Agrostaar KB, s.r.o Kráľov Brod PD POKROK Tekovské Lužany
Agripent, s.r.o Lehnice PD Rastislavice
Agro Žitava, s.r.o Šurany PD Veľké Ludince
Agrotop, a.s. Topoľníky PD Zavar
Hordeum, s.r.o Sládkovičovo POD Abrahám
Kovacs Agro, s.r.o Hronovce Poľno, s.r.o Zbrojníky
Legusem, s.r.o Horná Streda Poľno SME, s.r.o Palárikovo
Levsem, s.r.o Levice Poľnoslužby BEBRAVA, a.s.
Lúčnica, s.r.o Lúčnica PVOD Drahovce
VOD Agroprodukt V.Cetín PVOZ SHR Mostová
VPP SPU Kolíňany  
tomenu